Το Σάββατο 10/10/2020 πραγματοποιήθηκε από την Ε.Ψ.Ε συζήτηση, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. Στην συζήτηση συμμετείχαν, η Υφυπουργός Υγείας αρμόδιας για θέματα Ψυχικής Υγείας  Ζωή Ράπτη, Ο Πρόεδρος της ΕΨΕ Καθηγ. κ. Δ.Πλουμπίδης και ο Επίτιμος Πρόεδρος Καθηγ. κ. Γ.Χριστοδούλου. Ακόμα  ο Οικονομολόγος κ. Κ. Αθανασάκης, κ. Χ.Τουλούμης, καθώς και ο κ. Β.Μαυρέας.

Οι ομιλήσαντες αναφέρθηκαν αναφέρθηκαν σε ποικίλα και ενδιαφέροντα θέματα για την ψυχική υγεία.

Η Ζωή Ράπτη τόνισε την ανάγκη αύξησης των κονδυλίων για την ψυχική υγεία και εστίασε στις προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας, όπως ο ψηφιακός χάρτης υπηρεσιών υγείας, προγράμματα άμεσης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, κινητές μονάδες για υπηρεσίες παιδιών και εφήβων, ψηφιακή μεταρρύθμιση – ηλεκτρονικό φάκελο και συστήματα τηλεψυχιατρικής.

Ο Πρόεδρος της ΕΨΕ Καθηγ. κ. Δ.Πλουμπίδης και ο Επίτιμος Πρόεδρος Καθηγ. κ. Γ.Χριστοδούλου ανέφεραν μέσω των Χαιρετισμών των ότι, η χρηματοδότηση της ψυχικής υγείας και ιδιαίτερα της πρόληψης δεν είναι έξοδο αλλά επένδυση, καθώς η κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση από τα ψυχικά νοσήματα είναι ιδιαίτερα υψηλή.
Το σύνθημα του Π.Ο.Υ. «Δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία» τονίζει την κεντρική σημασία των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ανάμεσα στις άλλες υπηρεσίες υγείας.
Από την πλευρά του ο Οικονομολόγος κ. Κ. Αθανασάκης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική συμμετοχή και εμπεριστατωμένη εισήγησή του ανέφερε, ότι η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα χρήματα για κοινωνική προστασία από την δημόσια υγεία. Από αυτά, πολλά χρήματα για νοσοκομεία και φαρμακευτική δαπάνη και λίγα για υπηρεσίες υποστήριξης, συλλογικές υπηρεσίες.
Πολλές ευχαριστίες για την πολύπλευρη και εμπεριστατωμένη εισήγηση στον κ. Χ.Τουλούμη, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα των επιπτώσεων του COVID-19, ξεκινώντας από την πρώτη θέση που κατέχουν τα ψυχικά νοσήματα στη δια βίου επικράτηση των διαφόρων νοσημάτων.
Τονίσθηκε από τον κ. Β.Μαυρέα η ανάγκη αμεσότερης πρόσβασης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για τον πληθυσμό που δεν την έχει και ιδιαίτερα για τα χαμηλά κοινωνικό-οικονομικά στρώματα και έρευνας για το πώς θα την επιτύχουμε. Ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική συμμετοχή και εμπεριστατωμένη εισήγησή του.
Στο κλείσιμο της Ημερίδας αναφέρθηκαν τα πρώτα συμπεράσματα ερευνών υπό δημοσίευση για τις συνέπειες του COVID-19, που φαίνονται να είναι σοβαρότερες σε ηλικιωμένους και κοινωνικά ευάλωτους πληθυσμούς.

 

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της ΕΨΕ Καθηγ. κ. Δ.Πλουμπίδης και ο Επίτιμος Πρόεδρος Καθηγ. κ. Γ.Χριστοδούλου, αναφέρθηκαν στην ανεπάρκεια υπηρεσιών για παιδιά και εφήβους και στην ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση.

Καταδείχτηκε επίσης η σημασία ύπαρξης υπηρεσιών ενεργητικής φροντίδας για ασθενείς με πολλαπλές υπότροπες.  Είναι πιο δύσκολη η νοσηλεία των ατόμων με διαταραχές. Τα νοσοκομεία δεν έχουν επαρκή κρεβάτια και οδηγούνται σε ακυρώσεις ραντεβού. Όλα αυτά αυξάνουν τον κινδύνου της χειροτέρευσης και των υπότροπων.

Επισημάνθηκε επίσης στην συζήτηση ότι πρέπει να ενισχυθούν οι νοσηλευτικές μονάδες λόγω του υπέρμετρου βάρους που έχουν. Πρέπει να βοηθηθούν οι φτωχοί οι αποκλεισμένοι και οι πρόσφυγες. Όσοι μπορούν να παρέχουν κοινωνική υποστήριξη πρέπει να συνεργαστούν με τις αρμόδιες δομές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον τομέα της έρευνας της ψυχικής υγείας.

Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών δείχνουν την επιτυχία των παρεμβάσεων. Είναι σημαντικό να υπάρχει η λεγόμενη κοινωνική λογοδοσία. Πρέπει να θεραπευτεί και η διάσπαση του συστήματος σε υπηρεσίες που δεν συνεργάζονται μεταξύ τους, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Εθνικό πλάνο. 4-6 δις θα δοθούν για την ψυχική υγειά.

Σύμφωνα με τον Κ. Αθανασάκη η χώρα φαίνεται ότι θα πατήσει σε αυτό τα επόμενα χρόνια για να αντιρροπήσει τα κύματα. Ως κοινωνία έχουμε προτιμήσεις και ξέρουμε που θέλουμε να επενδύσουμε. Σε έρευνα παρατηρήσαμε ότι οι άνθρωποι θέλουν να υπάρξουν επενδύσεις σε προφανείς τομείς της υγείας (νεοπλάσματα), αλλά μια από τις 5 πρώτες προτιμήσεις ήταν η ψυχική υγεία, υποστήριξε.

Οι υπάρχουσες δομές πρέπει να πλαισιωθούν με νέες πρακτικές και καινοτόμες υπηρεσίες . Οι υπηρεσίες πρέπει να πάνε στο κοινό και να μην περιμένουν το κοινό να έρθει σε αυτές.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε από τους ομιλητές ότι οι σύγχρονες κοινωνίες πλήττονται από “επιδημίες” ψυχικών προβλημάτων.

Προέχει η κατάθλιψη η αυτοκτονία η μοναξιά. Θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι το ίδιο επικίνδυνα με το τσιγάρο και την κακή διατροφή. Ο Covid19 πρέπει να απασχολεί τις συγχρονίες κοινωνίες. Η νόσος αυτή δεν χαρακτηρίζεται από ψυχιατρικές επιπλοκές. Εμφανίζονται όμως στο 1/3 του πληθυσμού που νοσεί ψυχικές διαταραχές. Τις εμφανίζουν λοιπόν οι ασθενείς, οι γιατροί, οι ψυχικά ασθενείς και τέλος ο γενικός πληθυσμούς.

Τέλος παρατηρείται αυξημένη πρόσβαση σε επικίνδυνες ουσίες, ελάττωση της οικογενειακής υποστήριξης και έτσι διπλασιάζεται το στρες στις σύγχρονες κοινωνίες. Επιπλέον έχει ενισχυθεί ο Υπερκαταναλωτισμός προϊόντων υγιεινής. Το άγχος στην πανδημία είναι ενδημικό. Το lockdown οδηγεί σε αυξημένο άγχος και στρες.

Πηγή

https://psych.gr/