Η πλατυποδία είναι μια κατάσταση από την οποία περνάμε όλοι, καθώς το πόδι αρχίζει να παίρνει την οριστική του μορφή στην ηλικία των 4-5 ετών. Αν, όμως, η πλατυποδία επιμείνει, θα πρέπει να γίνει έλεγχος για τυχόν άλλα ζητήματα και φυσικά να αντιμετωπιστεί.

 

Η πλατυποδία είναι μια ανατομική παραλλαγή του σκελετού μας, κατά την οποία η καμάρα του ποδιού μας είναι χαμηλότερη από το φυσιολογικό και αποπεπλατυσμένη.

Διάγνωση 

Εκτός από την κλινική εξέταση και αν ο κλινικός ειδικός ορθοπαιδικός κρίνει, μπορεί να χρειαστεί να κάνει πελματογράφημα κατά την οποία το παιδί στέφεται και κατόπιν βαδίζει σ’ ένα δυναμοδάπεδο με αισθητήρες πίεσης και αναλύεται ο τρόπος βάδισής του. Άλλες εξετάσεις είναι ακτινογραφίες των ποδιών σε ειδικές λήψεις, που θα πρέπει να γίνονται με το παιδί σε όρθια θέση ώστε να φορτίζει, και σε πιο σπάνιες περιπτώσεις αξονική τομογραφία όταν υποπτευόμαστε οστικές γέφυρες. Εξετάσεις DNA θα πρέπει να γίνονται στις σπανιότατες περιπτώσεις που υποπτευόμαστε κάποια γενετική ανωμαλία.

Τύποι πλατυποδίας

Η πλατυποδία διακρίνεται σε χαλαρή και δύσκαμπτη πλατυποδία.

  • Χαλαρή πλατυποδία: H χαλαρή πλατυποδία αποτελεί την συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων πλατυποδίας και εντοπίζεται κατά κανόνα και στα δύο πόδια. Οφείλεται συνήθως σε χαλαρότητα των συνδέσμων του άκρου ποδός. Αποτελεί την πιο αθώα μορφή πλατυποδίας που δεν προκαλεί ή προκαλεί ήπια συμπτώματα. Είναι συχνότερη σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό και σε άτομα με αυξημένο σωματικό βάρος. Στην χαλαρή πλατυποδία η πλατυποδία εξαφανίζεται όταν καθόμαστε ή στεκόμαστε στις μύτες των ποδιών μας και είναι εμφανής όταν στεκόμαστε όρθιοι ή βαδίζουμε.
  • Δύσκαμπτη Πλατυποδία: Η δύσκαμπτη πλατυποδία είναι πολύ πιο σπάνια και σοβαρότερη μορφή πλατυποδίας. Οφείλεται σε συνένωση των οστών του ποδιού ή σε άλλα ανατομικά και νευρολογικά προβλήματα. Η δύσκαμπτη πλατυποδία είναι εύκολα ορατή και χαρακτηρίζεται από πλήρη απουσία της ποδικής καμάρας ακόμα και όταν το άτομο σταθεί στις μύτες των ποδιών του. Συνοδεύεται πάντα ή σχεδόν πάντα από πόνο και απαιτεί πάντα θεραπεία. Μπορεί να οφείλεται σε κληρονομικά αίτια. Κατά την διάρκεια της ζωής δύσκαμπτη πλατυποδία εμφανίζεται μετά από κατάγματα της πτέρνας ή του αστραγάλου και σε χρόνιες φλεγμονές της άρθρωσης του αστραγάλου με την πτέρνα.
Χειρουργική επέμβαση 

Να επισημάνουμε πως η πλατυποδία διορθώνεται είτε με συντηρητικές μεθόδους (σε κάποιες περιπτώσεις, με ειδικά πέλματα που γίνονται έπειτα από πελματογράφημα και σε συνδυασμό ή μη με κατάλληλα υποδήματα) είτε χειρουργικά με μια νέα μέθοδο πολύ μικρής επεμβατικότητας, με τομή μόλις 2 εκ. Με τη μέθοδο αυτή ο ασθενής μπορεί να βαδίσει αμέσως χωρίς να χρειαστεί να παραμείνει στο νοσοκομείο και ενδείκνυται για παιδιά άνω των 10 ετών και για ενηλίκους.

Με τη μέθοδο αυτή ουσιαστικά όλο το πόδι μετατίθεται από τη θέση του πρηνισμού στην ουδέτερη θέση. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η βάδιση, η χρόνια κόπωση στα κάτω άκρα και πολλές φορές οι πόνοι στα γόνατα και τη μέση, που οφείλονται στην ανώμαλη βάση στήριξης του σώματος λόγω πλατυποδίας. Επιπρόσθετα, με την ανακατασκευή της ποδικής καμάρας κερδίζουμε και 1-2 εκ. σε ύψος.

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται έπειτα από προσεκτική κλινική εξέταση του ασθενούς.