fbpx
«Οδική Παιδεία» και Έλληνες οδηγοί – Ελπιδοφόρα η νέα γενιά

«Οδική Παιδεία» και Έλληνες οδηγοί – Ελπιδοφόρα η νέα γενιά

Την τρίτη υψηλότερη θέση στους δείκτες θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα μεταξύ παιδιών, εφήβων και νέων έως 25 ετών στην Ε.Ε. κατέχει η Ελλάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

πραγματογνώμονας
Λουκάς Στεργίου, Πραγματογνώμονας, Αναλυτής Τροχαίων Ατυχημάτων

Ο σκοπός και ο ρόλος του πραγματογνώμονα είναι να ενεργεί αμερόληπτα, ανεξάρτητα και χωρίς προκατάληψη, να εξετάζει και να εκτιμά αντικειμενικά τα γεγονότα, τα ευρήματα της αυτοψίας, με λεπτομέρεια και μακροσκοπικό έλεγχο. Το επάγγελμα του είναι υπεύθυνο και απαιτητικό. Σε καίρια ερωτήματα για τα τροχαία ατυχήματα στην χώρα μας καλείται να δώσει απαντήσεις ο Αναλυτής Τροχαίων Ατυχημάτων, Λουκάς Στεργίου.

Συνέντευξη στην Κέλλυ Σαουάχ-Μαραγκουδάκη
Για αρχή ας ορίσουμε τις έννοιες «Εμπειρογνώμονας» και «Πραγματογνώμονας».

Εμπειρογνώμονας ή αλλιώς Εκτιμητής Ζημιών οχημάτων, είναι το πρόσωπο εκείνο, που, λόγω των γνώσεων και της εμπειρίας του, καλείται να εκφέρει γνώμη πάνω σε ένα πρακτικό ζήτημα (π.χ. για τα ανταλλακτικά που θα χρειαστεί ένα όχημα για να επισκευαστεί, για τα μέρη όπου έχει πάθει βλάβη ένα όχημα μετά από ένα τροχαίο ατύχημα). Αυτή η διαδικασία γίνεται πριν ξεκινήσει η επισκευή του οχήματος.

Πραγματογνώμονας Τροχαίων Ατυχημάτων είναι το πρόσωπο εκείνο, που έχει τις ειδικές γνώσεις της Επιστήμης της ανάλυσης τροχαίου ατυχήματος και για το λόγο αυτό καλείται (συνήθως από κάποια Αρχή) ή από την εκάστοτε εμπλεκόμενη πλευρά (ιδιώτης, δικηγόρος, ασφαλιστική εταιρεία) να προβεί σε ανάλυση και αναπαράσταση των συνθηκών ενός σοβαρού τροχαίου ατυχήματος με ακρίβεια (π.χ. συντάσσοντας μια επιστημονικά τεκμηριωμένη τεχνική έκθεση), διερευνώντας τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος και εάν αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί.

Με ποιον τρόπο διορίζεται ένας πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων;

Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα μου (www.accidentinvestigator.me), ο διορισμός ενός πραγματογνώμονα τροχαίων ατυχημάτων μπορεί να γίνει είτε από το Δικαστήριο, είτε από τον Εισαγγελέα (μέσω της Τροχαίας), είτε από κάποιον Ιδιώτη, που έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, είτε από Δικηγόρο ή Ασφαλιστική Εταιρεία. Σε όλες τις περιπτώσεις σκοπός του πραγματογνώμονα τροχαίων ατυχημάτων είναι η ανάλυση των συνθηκών ενός τροχαίου ατυχήματος ώστε να διευκολύνει το έργο της Δικαιοσύνης.

pragmatognomonas se autopsia

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που λαμβάνει υπόψιν του ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων για την σύνταξη μιας τεχνικής έκθεσης πραγματογνωμοσύνης;

Ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων πραγματοποιεί αυτοψία στον τόπο του ατυχήματος και στα εμπλεκόμενα οχήματα, ώστε αφενός να εντοπίσει και να καταγράψει κρίσιμα στοιχεία στο σημείο του ατυχήματος, αφετέρου να ερμηνεύσει σωστά το είδος και τον τρόπο της σύγκρουσης για να εξαχθούν ασφαλή επιστημονικά συμπεράσματα.

Ενδεικτικά, κάποια βασικά και απαραίτητα στοιχεία για να συνταχθεί μία τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης είναι :

  • Η Έκθεση Αυτοψίας και το Σχεδιάγραμμα της Τροχαίας.
  • Έγχρωμες φωτογραφίες από την σκηνή του ατυχήματος.
  • Οι άδειες κυκλοφορίας των εμπλεκόμενων οχημάτων.
  • Τα ευρήματα στον τόπο του ατυχήματος (π.χ. ίχνη τροχοπέδησης, χαραγές στο οδόστρωμα, κηλίδες αίματος, ίχνη λαδιών, κ.α).
  • Οι τελικές θέσεις των εμπλεκόμενων στο ατύχημα οχημάτων.
  • Η κατάσταση του οδοστρώματος κατά τον χρόνο του ατυχήματος.
  • Η σήμανση (οριζόντια και κάθετη) που υπάρχει στον τόπο του ατυχήματος.
  • Τα ιατρικά έγγραφα, όπου αναφέρονται οι τραυματισμοί των εμπλεκομένων, οι τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς και η Ιατροδικαστική Έκθεση σε περίπτωση θανάτου.

pragmatognomonas loukas stergiou

Τι είναι η τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης και ποια διαδικασία ακολουθείται;

Ο μεγαλύτερος εχθρός σε ένα τροχαίο ατύχημα είναι ο χρόνος. O πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων μπορεί να αναλύσει τα αίτια με απόλυτη ακρίβεια όταν καλείται άμεσα στην σκηνή του ατυχήματος. Η Τεχνική Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης είναι μια εμπεριστατωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη τεχνική έκθεση όπου, αναλύονται με λεπτομέρεια, ακρίβεια και σαφήνεια οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα ένα τροχαίο ατύχημα και τα αίτια, που οδήγησαν σε αυτό. Προσδιορίζεται δηλαδή αυτό που απλά λέμε “ποιός έφταιξε” για το ατύχημα και σε ποιό βαθμό.

Η διαδικασία, που ακολουθείται είναι η λεπτομερής καταγραφή και ανάλυση των ευρημάτων του ατυχήματος, ο (με μαθηματικούς τύπους είτε με προσομοίωση του ατυχήματος) υπολογισμός των ταχυτήτων των οχημάτων, ο προσδιορισμός της θέσης τους πριν και μετά το ατύχημα και ο προσδιορισμός του σημείου σύγκρουσης. Τέλος, η κάθε Τεχνική Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης μπορεί να υποστηριχτεί  – παρουσιαστεί και προφορικά στο Δικαστήριο.

Ποια η θέση της χώρας μας στα τροχαία ατυχήματα; Τα νυχτερινά τροχαία ατυχήματα είναι η τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και δυστυχώς η Ελλάδα κατέχει την πρωτιά στην Ευρώπη. Που οφείλεται το υψηλό ποσοστό θανάτων κατά την διάρκεια της νυχτερινής οδήγησης ;

Σύμφωνα με μία πρόσφατη στατιστική έρευνα στο διαδίκτυο (www.statista.com), η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση (σε ποσοστιαία κλίμακα με βάση τον πληθυσμό μας) στην κατάταξη για το έτος 2019. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνει κανείς, και αυτή η θέση είναι αρκετά υψηλή δεδομένου ότι έχουμε 10 περίπου εκατομμύρια κατοίκους. Παράλληλα, πράγματι έρευνες έδειξαν ότι στην χώρα μας το 30% των τροχαίων ατυχημάτων συμβαίνει κατά την νυχτερινή οδήγηση. Τα περισσότερα μάλιστα από αυτά είναι θανατηφόρα! Τα πιο σημαντικά αίτια πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων την νύχτα είναι η ταχύτητα λόγω της έλλειψης κίνησης στους δρόμους, το αλκοόλ μετά από μία έξοδο, η κούραση, η υπνηλία, κ.α.

Ποια χώρα της Ευρώπης έχει τα λιγότερα τροχαία ατυχήματα; Ενδεχομένως να οφείλετε στις ποινές/πρόστιμα. Εσείς κ. Στεργίου που το αποδίδετε αυτό;

Η Σουηδία είναι η χώρα με τα λιγότερα τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα στην συγκεκριμένη χώρα τα παραπάνω αποτελέσματα δεν οφείλονται σε ποινές ή σε πρόστιμα, αλλά στο γεγονός ότι για την Σουηδική Κυβέρνηση το θέμα της οδικής παιδείας ασφάλειας είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα στην ατζέντα της. Συγκεκριμένα προγράμματα οδικής ασφάλειας πραγματοποιούνται στα σχολεία, ενώ παράλληλα οι Σουηδοί βελτιώνουν συνεχώς το οδικό τους δίκτυο, μειώνουν τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας και έχουν τοποθετήσει κάμερες παρακολούθησης κυκλοφορίας.

Ακόμα και αν για διαφόρους λόγους δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Σουηδίας, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε κάποιο διαφορετικό μοντέλο, που να επιβάλλει πάρα πολύ υψηλά πρόστιμα, τα οποία θα αναγκάζουν τον επίδοξο ”παραβάτη” να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές πριν προβεί σε κάποια αντικανονική ενέργεια.

Πόσο συχνά πραγματοποιούνται καμπάνιες προστασίας για ένα καλύτερο μέλλον δίχως τροχαία ατυχήματα; Έχουν απήχηση στην νέα γενιά;

πραγματογνώμοναςΔυστυχώς, οι καμπάνιες στον τομέα της οδικής ασφάλειας και της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων δεν πραγματοποιούνται όσο συχνά θα έπρεπε. Μπορούν να γίνουν πολλά βήματα στον τομέα της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κόσμου πάνω στα ζητήματα της οδικής ασφάλειας και για το λόγο αυτό δίνω μεγάλη βάση στη σύνταξη και δημοσίευση άρθρων (π.χ. για το προστατευτικό κράνος ασφαλείας, την ασφάλεια των πεζών, την επικινδυνότητα του αλκοόλ κ.λπ.), που έχουν ακριβώς αυτό το σκοπό. Παράλληλα, έχω εισηγηθεί σε διάφορους φορείς οι κανόνες οδικής συμπεριφοράς να αποτελέσουν μάθημα στα σχολεία, τουλάχιστον στα Δημοτικά. Η γνώση σε συνδυασμό με την υπεύθυνη στάση του καθένα από εμάς θα οδηγήσει σε σημαντικότατη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και θα τονώσει το αίσθημα ασφάλειας, που όλοι θέλουμε να νιώθουμε όταν χρησιμοποιούμε το δρόμο είτε ως πεζοί είτε ως οδηγοί.

Ως επαγγελματίας αναλυτής τροχαίων ατυχημάτων, γνωρίζεται καλύτερα από τον καθένα τη νοοτροπία των Ελλήνων οδηγών. Ορίστε μου με απλά λόγια την έννοια «Οδική Παιδεία». Θα ήθελα να μου σχολιάσετε την οδική συμπεριφορά των Ελλήνων οδηγών και κατά πόσο είναι οι εν λόγω οδηγοί εξοικειωμένοι με αυτήν την έννοια;

Βιώνοντας καθημερινά πόσο άσχημο είναι να πέσει κάποιος θύμα τροχαίου ατυχήματος μπορώ με απλά λόγια να πω ότι Οδική Παιδεία είναι η συμπεριφορά, που υιοθετεί κάποιος ώστε να σέβεται τον άλλο χρήστη της οδού, τα σήματα, τα όρια ταχύτητας και να αντιληφθεί ότι το όχημα είναι απλά ένα μέσο μεταφοράς από ένα σημείο σε ένα άλλο και ότι αυτό πρέπει να γίνεται με ασφάλεια. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι οδηγοί πρέπει επιτέλους είτε να αποκτήσουν, είτε να βελτιώσουν την Οδική τους Παιδεία από το πιο απλό όπως το να δίνουν το σωστό παράδειγμα στο παιδί (π.χ. χρήση ΠΑΝΤΑ ζώνης ασφαλείας σε όλους τους επιβάτες εμπρός και πίσω, χρήση προστατευτικού κράνους ασφαλείας για οδηγό και συνεπιβάτη δικύκλου, τήρηση του Κ.Ο.Κ., κα) μέχρι το πιο σύνθετο όπως το να διασφαλίζουν ότι τα κλειδιά του αυτοκινήτου δεν είναι σε κοινή θέα με κίνδυνο ένα παιδί να πάρει κρυφά το όχημα με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι ευτυχώς η νέα γενιά είναι περισσότερο εξοικειωμένη με κάποιους βασικούς κανόνες Οδικής Παιδείας αλλά σίγουρα χρειάζεται περισσότερη δουλειά από όλες τις πλευρές. Γι’ αυτόν τον λόγο ως πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων είμαι ανοιχτός σε προτάσεις για οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει την Οδική Παιδεία της Χώρας (σεμινάρια, παρουσιάσεις σε σχολεία κ.λπ.).

 

 

× Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας

Αρχίστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την υγεία, τη διατροφή, την ομορφιά και την φυσική κατάσταση.