Έκδοση της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας από τα ΚΕΠ

Έκδοση της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας από τα ΚΕΠ

Την ένταξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών(Κ.Ε.Π.) ορίζει απόφαση των υπουργών Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής

Κατά την προσέλευση του ασφαλισμένου στα ΚΕΠ οι πιστοποιημένοι υπάλληλοι καταχωρούν τον ΑΜΚΑ και τα λοιπά στοιχεία του Ασφαλισμένου στην ηλεκτρονική υπηρεσία και υποβάλλουν για λογαριασμό του, το αίτημα έκδοσης της Ε.Κ.Α.Α. Στη συνέχεια εκτυπώνουν το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης και το παραδίδουν στον Ασφαλισμένο.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) αποστέλλεται ταχυδρομικά από τον
e-ΕΦΚΑ στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Ασφαλισμένος. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας είναι μια δωρεάν κάρτα που προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή στις χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.

Οι κάρτες εκδίδονται από τον εθνικό πάροχο ασφάλισης ασθένειας.
× Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας

Αρχίστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την υγεία, τη διατροφή, την ομορφιά και την φυσική κατάσταση.