Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μία νέα ένδειξη της απρεμιλάστης για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με στοματικά έλκη που σχετίζονται με τη νόσο Behçet και είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.

Τα στοματικά έλκη σχετίζονται με τη Νόσο Behçet

Η έγκριση της απρεμιλάστης, ενός από του στόματος εκλεκτικού αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης 4 (PDE4), ακολουθεί τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) που δόθηκε τον Φεβρουάριο του 2020. Η Νόσος Behçet είναι μία σπάνια, χρόνια, πολυσυστηματική φλεγμονώδης νόσος που προκαλεί φλεγμονή των
αιμοφόρων αγγείων. Τα στοματικά έλκη που σχετίζονται με τη Νόσο Behçet μπορεί να εμφανιστούν σε ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 97% των ασθενών και να προκαλέσουν σημαντική δυσφορία, επηρεάζοντας πολλαπλές πτυχές της ζωής των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς τους για ομιλία και πρόσληψη τροφής.

Η έγκριση βασίστηκε κατά κύριο λόγο στα ευρήματα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας από την τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή μελέτη Φάσης 3 RELIEF™ (NCT02307513), η οποία αξιολόγησε την απρεμιλάστη σε 207 ενήλικες ασθενείς με Νόσο Behçet και ενεργά στοματικά έλκη, οι οποίοι είχαν λάβει στο παρελθόν θεραπεία με τουλάχιστον μία μη βιολογική φαρμακευτική αγωγή και ήταν υποψήφιοι για να λάβουν συστηματική θεραπεία. Ο Νίκος Αντωνακόπουλος, Γαστρεντερολόγος, Medical Affairs Director Immunology της GENESIS Pharma επεσήμανε σχετικά:

«Η έγκριση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για εκείνους που πάσχουν από στοματικά έλκη τα οποία σχετίζονται με τη Νόσο Behçet και ελπίζουμε πως θα μπορέσουμε σύντομα να προσφέρουμε αυτή τη θεραπεία και στους Έλληνες ασθενείς»