Πρόγραμμα κάλυψης των αναγκών διαμονής, ασθενών με καρκίνο και των συνοδών τους, οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινηθούν από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας σε μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) για τη θεραπεία τους, υλοποιεί η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου.

Η δράση πραγματοποιείται με την αιγίδα του υπουργείου Υγείας. Άρχισε στις αρχές Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2020. Αφορά στην παραχώρηση έτοιμων προς χρήση επιπλωμένων και εξοπλισμένων διαμερισμάτων, για τη διαμονή ασθενών και των συνοδών τους οι οποίοι μετακινούνται σε άλλη περιφέρεια για τη θεραπεία τους.

Μεγαλύτερη η ανάγκη της διαμονής εν μέσω πανδημίας

«Το πρόβλημα της εξασφάλισης χώρου ασφαλούς διαμονής για τους συγκεκριμένους ασθενείς, επιδεινώθηκε σημαντικά με την πανδημία του κορονοϊού covid-19, η οποία επέφερε μία σειρά περιορισμών, που σε συνδυασμό με τον υψηλό κίνδυνο μετάδοσης της νόσου, δημιούργησαν συνθήκες αποχής από τη θεραπεία για μεγάλο αριθμό ασθενών» αναφέρει η ΕΛΛΟΚ.

Επιπροσθέτως η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Πειραιώς Real Estate ΑΕ, μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, ανταποκρίθηκε απόλυτα στην πρόσκληση για κάλυψη της ανάγκης αυτής και προσέφερε ένα αριθμό διαμερισμάτων, τα οποία σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, παραχωρούνται για τη διαμονή ογκολογικών ασθενών και των συνοδών τους, στις περιοχές της Αττικής, της Αχαΐας και της Θεσσαλονίκης, ενώ υπό επεξεργασία είναι η προοπτική επέκτασης του προγράμματος και σε άλλες περιοχές της χώρας μας.

Βασική προϋπόθεση εκλογής θα είναι οι ανάγκες των ασθενών και η διαθεσιμότητα των δωματίων 

Η διαμονή είναι τελείως δωρεάν για τους ασθενείς και έναν συνοδό τους και αφορά, κυρίως, στα άτομα που προβλέπεται να έχουν μακροχρόνια διαμονή (δέκα και πλέον ημερών) και αντιμετωπίζουν αντικειμενικά προβλήματα εξασφάλισης στέγης, ενώ θα δίνεται προτεραιότητα ανάλογα με τις ανάγκες και την διαθεσιμότητα.

Τα διαμερίσματα τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα, παραδίδονται κάθε φορά προς χρήση στους ωφελούμενους αφού πρώτα απολυμανθούν και αφού έχει απαραιτήτως προηγηθεί προγραμματισμός της διαμονής των ενδιαφερομένων ασθενών από το γραφείο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων για την κάλυψη διαμονής (τηλ: 2107710335 καθημερινά 14:00 – 17:00, E-mail: office@ellok.org).