Στις 9 Απριλίου 2020, το Eurofound έκανε εκκίνηση μιας ηλεκτρονικής έρευνας με τίτλο ‘Living, Working και COVID-19’, για να καταγράψει τις άμεσες αλλαγές κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τον αντίκτυπό τους στις κοινωνίες, με σκοπό να βοηθήσει στη διαμόρφωση διαχείρισης αυτής της κρίσης.

Τα θέματα αξιολόγησης της έρευνας και τα διαφωτιστικά αποτελέσματα

Η έρευνα εξετάζει την ποιότητα ζωής και την ευημερία κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, με ερωτηματικά που πλαισιώνονται από την ικανοποίηση της ζωής, την ευτυχία και την αισιοδοξία, έως την υγεία και τα επίπεδα εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Οι ερωτηθέντες απάντησαν επίσης για την κατάσταση εργασίας τους, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και το θέμα της τηλεργασίας κατά τη διάρκεια του COVID-19. Η έρευνα εξετάζει επιπλέον τον αντίκτυπο της πανδημίας στις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομική κατάσταση των ανθρώπων.

Τα πρώτα αποτελέσματα σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας στη ζωή μας είναι τώρα διαθέσιμα για εξερεύνηση:

Χαρακτηριστικά ευρήματα:
• Οι χώρες που «χτυπήθηκαν» περισσότερο από την πανδημία βλέπουν τον σημαντικότερο αντίκτυπο της στην γενική ευημερία τους. Τα αποτελέσματα από ορισμένες χώρες είναι αξιοσημείωτα, με την ικανοποίηση της ζωής στη Γαλλία να είναι τώρα στα χαμηλότερα σε σύγκριση με τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την υγειονομική κρίση.
Οι Ευρωπαίοι πλήττονται περισσότερο, γεγονός που συντελεί αρνητικά στη σχέση πολιτών και κράτους

• Πάνω από τους μισούς Ευρωπαίους ανησυχούν για το μέλλον τους ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19, με μόνο 45% να αισθάνεται αισιόδοξος. Σε αντίθεση με τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την πανδημία, χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Ελλάδα βλέπουν την αισιοδοξία να πέφτει κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

• Οι Ευρωπαίοι αναφέρουν δραματικά χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στην ΕΕ και στις εθνικές κυβερνήσεις τους, ιδίως σε αρκετά παραδοσιακά κράτη μέλη υπέρ της ΕΕ όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, δημιουργώντας βασικά ερωτήματα σχετικά με την αντιληπτή δράση της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο ορθός τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας συμβάλει στην αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

• Τα υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης βρίσκονται στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης για την καταπολέμηση της κρίσης COVID-19. Ακόμη και χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία, όπως το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, αναφέρουν εμπιστοσύνη στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ και πολύ μπροστά από την εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις τους, τα μέσα ενημέρωσης και την ΕΕ.

Νικητές στον «αγώνα» συντήρησης της εργασίας εν μέσω πανδημίας οι Σκανδιναβοί με τα μικρότερα ποσοστά απωλειών

• Πάνω από το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων σε όλη την ΕΕ σε αυτό το στάδιο αναφέρουν ότι έχασαν τη δουλειά τους είτε προσωρινά (23%) είτε μόνιμα (5%), με τους νέους να πλήττονται περισσότερο. Οι μισοί Ευρωπαίοι που εργάζονται βλέπουν επίσης μείωση των ωρών εργασίας τους, ιδίως στη Ρουμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Κύπρο και την Ελλάδα. Οι σκανδιναβικές χώρες ανέφεραν τις λιγότερες μειώσεις στο χρόνο εργασίας.

• Υπάρχει αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με πρόσθετες απώλειες θέσεων εργασίας και τις συνεχιζόμενες μειώσεις του χρόνου εργασίας. Τα υψηλότερα επίπεδα ανασφάλειας στην εργασία αναφέρονται στα ανατολικά και νότια κράτη μέλη με 20% στη Βουλγαρία και 15% στην Ελλάδα να πιστεύουν ότι είναι πιθανό να χάσουν τη δουλειά τους ως αποτέλεσμα της κρίσης.

Η τηλεργασία αποτελεί «όπλο» στη φαρέτρα όλων των κυβερνήσεων της Ευρώπης

• Η τηλεργασία απογειώνεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ με πάνω από το ένα τρίτο των ατόμων που απασχολούνται να αρχίζουν να εργάζονται εξ αποστάσεως ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Η αντιμετώπιση των αναγκών των απομακρυσμένων εργαζομένων που δεν μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών φροντίδας θα είναι βασική απαίτηση καθώς αναδύεται ένα νέο εργασιακό πλαίσιο. Πάνω από το ένα τέταρτο όλων εκείνων που εργάζονται εξ αποστάσεως έχουν παιδιά κάτω των 12 ετών, με το 22% αυτής της μεγάλης ομάδας να αναφέρει ότι παλεύουν πολύ περισσότερο από άλλες ομάδες για να συγκεντρωθούν στην εργασία και να επιτύχουν επαρκή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Το μεγαλύτερο πλήγμα παρουσιάζεται στον οικονομικό τομέα, γεγονός που αποτελεί τον κύριο φόβο των Ευρωπαίων μέχρι και σήμερα

• Σχεδόν το 40% των Ευρωπαίων αναφέρουν ότι η οικονομική τους κατάσταση είναι χειρότερη από ό, τι πριν από την πανδημία – διπλάσιος αριθμός σε σχέση με αυτόν σε έρευνες πριν από την κρίση. Σχεδόν οι μισοί δηλώνουν ότι τα νοικοκυριά τους δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους και πάνω από τους μισούς αναφέρουν ότι δεν μπορούν να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο για περισσότερο από τρεις μήνες χωρίς εισόδημα. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δραματική για τα τρία τέταρτα των ανέργων που δεν μπορούν να τα καταφέρουν για περισσότερο από τρεις μήνες με το 82% να αναφέρει ότι το νοικοκυριό τους δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις βασικές ανάγκες.

• Η λήψη μέτρων πολιτικής για τη στήριξη των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα είναι ζωτικής σημασίας καθώς οι φόβοι των ανθρώπων για το οικονομικό τους μέλλον συνεχίζονται, με σχεδόν το 40% των Ευρωπαίων να πιστεύουν ότι η οικονομική τους κατάσταση θα επιδεινωθεί στους τρεις επόμενους μήνες. Οι ανησυχίες ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών με τα χαμηλότερα επίπεδα άγχους στη Δανία (10%) και τα υψηλότερα στη Βουλγαρία (62%), ειδικά μεταξύ εκείνων ηλικίας 35-49.

Η έρευνα παρέμενε ανοιχτή έτσι ώστε να συλλέγει όλες τις απαντήσεις μέχρι το κλείσιμο της δεύτερης φάσης η οποία ολοκληρώθηκε την 1η Ιουλίου 2020.

ΠΗΓΗ: Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data