Ανακαλύφθηκαν μικρόβια που συνδέονται με τη θνησιμότητα

Ανακαλύφθηκαν μικρόβια που συνδέονται με τη θνησιμότητα

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η μεγάλη ποσότητα εντεροβακτηρίων σχετίζεται με μακροπρόθεσμο κίνδυνο θνησιμότητας στον ενήλικο πληθυσμό της Φινλανδίας.

Η μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Φινλανδικού Ινστιτούτου Υγείας και Πρόνοιας μαζί με μια διεθνή ερευνητική ομάδα είναι μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη σε επίπεδο πληθυσμού στον κόσμο που εξετάζει τη σχέση μεταξύ των μικροβίων του ανθρώπινου εντέρου και της θνησιμότητας στις επόμενες δεκαετίες. Η σύνθεση των μικροβίων του εντέρου αναλύθηκε από δείγματα κοπράνων που συλλέχθηκαν το 2002. Οι ερευνητές είχαν πρόσβαση σε δεδομένα παρακολούθησης σχετικά με τη θνησιμότητα των ατόμων έως το 2017, μερικά χρόνια πριν.

«Πολλά βακτηριακά στελέχη που είναι γνωστό ότι είναι επιβλαβή ήταν ανάμεσα στα εντεροβακτήρια που προβλέπουν τη θνησιμότητα και μπορεί η μεγάλη ποσότητά τους να έχει αντίκτυπο στην υγεία. Μελετώντας τη σύνθεση των μικροβίων του εντέρου, θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την πρόβλεψη την θνησιμότητας, ακόμη και όταν λαμβάνονται υπόψη άλλοι σχετικοί παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα και η παχυσαρκία. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε αυτή την έρευνα καθιστούν δυνατή για πρώτη φορά τη μελέτη των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην υγεία των μικροβίων του ανθρώπινου εντέρου σε επίπεδο πληθυσμού» λέει ο Teemu Niiranen, καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Φινλανδίας.

Κάθε άνθρωπος έχει ένα μοναδικό μικροβίωμα

Τα ανθρώπινα μικροβιώματα είναι μοναδικά και αποτελούνται από μια τεράστια ποσότητα διαφορετικών βακτηρίων και άλλων μικροοργανισμών. Τα βακτήρια που προβλέπουν μικρότερη διάρκεια ζωής ανακαλύφθηκαν όταν οι ερευνητές συνέκριναν τα αρχεία υγείας και δισεκατομμύρια κλώνους DNA που ανακτήθηκαν από τα μικροβιώματα των ερευνητών. «Αναπτύξαμε έναν αλγόριθμο μηχανικής μάθησης που εξέτασε τα δεδομένα των μικροβίων που έχουν σημαντική σχέση με τη θνησιμότητα για τις επόμενες δύο δεκαετίες μετά τη λήψη του δείγματος» λέει ο αναπληρωτής καθηγητής Leo Lahti.

Και συνεχίζει: «Οι φινλανδικές αυτές μελέτες είναι μοναδικές ως προς την έκταση και το εύρος τους, ακόμη και σε παγκόσμια κλίμακα. Με τις νέες μεθόδους επιστήμης δεδομένων είμαστε πλέον σε θέση να μελετήσουμε πιο στενά τις συγκεκριμένες συνδέσεις μεταξύ μικροβίων και  διαφόρων παραγόντων, όπως, για παράδειγμα, η γήρανση και η συχνότητα εμφάνισης κοινών ασθενειών».

Παρόλο που η σύνδεση μεταξύ των μικροβίων του εντέρου και του τρόπου ζωής μελετήθηκε πρόσφατα εκτενώς σε μελέτες, υπάρχουν μόνο λίγες μακροπρόθεσμες μελέτες παρακολούθησης. Επομένως, έχει ληφθεί μόνο μια μικρή ποσότητα πληροφοριών σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ των μικροβίων και της υγείας μακροπρόθεσμα.

× Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας

Αρχίστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την υγεία, τη διατροφή, την ομορφιά και την φυσική κατάσταση.