Την πρότασή της για τη σύσταση ενός Συμβουλίου Φαρμακευτικής Πολιτικής καταθέτει η ΟΣΦΕ στον υπουργό και στον υφυπουργό Υγείας, με αφορμή την προ ημερών ευρεία σύσκεψη για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και τη βιωσιμότητα του φαρμακευτικού κλάδου, στην οποία δεν κλήθηκε να συμμετέχει.

Επιστολή με πάγια εντολή για σύσταση συμβουλίου

Πάγια θέση της ΟΣΦΕ είναι σε αυτό το Συμβούλιο να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας, του χονδρεμπορίου και των φαρμακοποιών αλλά επίσης οι εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, του ιατρικού κλάδου και φυσικά των ασθενών, υπό τον συντονισμό και τον έλεγχο του υπουργείου Υγείας. Παράλληλα εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την παράβλεψη του υπουργείου να εντάξει στη σύσκεψη τους εκπροσώπους από τη διανομή και τη χορήγηση του φαρμάκου, οι γνώσεις, οι προτάσεις και οι εμπειρίες των οποίων μόνο οφέλη έχουν να προσδώσουν και κανένα βάρος, όπως επισημαίνει σε σχετική της επιστολή.

Δηλώσεις και ξεκάθαρες προτάσεις

Τονίζει δε ότι: «δεν δύναται να εξορθολογιστεί η φαρμακευτική δαπάνη, σχεδιάζοντας τις
όποιες παρεμβάσεις με βάση τις σκέψεις, τη γνώμη και τις πληροφορίες αποκλειστικά από
τους παραγωγούς, ήτοι τη φαρμακοβιομηχανία. Για να καταστεί βέλτιστη η χορήγηση του
φαρμάκου στον τελικό του χρήστη, τον ασθενή, που είναι και ο σκοπός όλης της αλυσίδας
του φαρμάκου και ενός σημαντικού τμήματος της θεραπευτικής αλυσίδας, χρειάζεται οι
προτάσεις που μπορούν να συνεισφέρουν τόσο οι συνεταιρισμοί και οι φαρμακαποθήκες
όσο και περισσότερο οι φαρμακοποιοί, να τύχουν καταρχήν της προσοχής του υπουργείου
που προΐσταστε».

Με συμμετέχοντες φαρμακοποιούς, χονδρέμπορους, εκπροσώπους εταιρειών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, γιατρών και ασθενών

Προσθέτει δε ότι οι στόχοι για ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση στη φαρμακευτική φροντίδα, για αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων, εκσυγχρονισμό των συστημάτων καθορισμού τιμών και αποζημίωσης φαρμάκων και κυρίως για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της φαρμακοθεραπείας, έχουν ως πιστούς υπηρέτες και υπέρμαχους τους φαρμακοποιούς της κοινότητας και τους συνεταιρισμούς τους.