Η ευτυχία συχνά συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη σε χώρες με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, αλλά μια μελέτη του Ινστιτούτου Επιστημών και Τεχνολογιών Περιβάλλοντος του Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) υποδηλώνει ότι αυτή η υπόθεση μπορεί να μην ισχύει.

Οι ερευνητές προσπάθησαν να ανακαλύψουν πώς οι άνθρωποι αξιολογούν την υποκειμενική τους ευτυχία σε κοινωνίες όπου τα χρήματα διαδραματίζουν ελάχιστο ρόλο και οι οποίες συνήθως δεν περιλαμβάνονται σε παγκόσμιες έρευνες για την ευτυχία. Διαπίστωσαν ότι η πλειονότητα των ανθρώπων ανέφερε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ευτυχίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις κοινότητες με τα χαμηλότερα επίπεδα νομισματοποίησης, όπου οι πολίτες ανέφεραν βαθμό ευτυχίας συγκρίσιμο με εκείνον που βρέθηκε στις σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες συνήθως έχουν τα υψηλότερα ποσοστά στον κόσμο.

Μέτρηση της ευτυχίας

Για να διερευνήσουν πώς η νομισματοποίηση επηρεάζει την αίσθηση ευτυχίας των ανθρώπων, οι ερευνητές πέρασαν χρόνο σε πολλές μικρές αλιευτικές κοινότητες, με διαφορετικούς βαθμούς νομισματοποίησης, στα Νησιά Σολομώντος και το Μπανγκλαντές, δύο χώρες με πολύ χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα. Σε διάστημα μερικών μηνών, με τη βοήθεια τοπικών μεταφραστών, πήραν συνεντεύξεις από πολίτες τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές. Οι συνεντεύξεις σχεδιάστηκαν για να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με το τι σήμαινε ευτυχία γι’ αυτούς τους ανθρώπους καθώς και για να αποκτήσουν μια αίσθηση της ζωής, των αλιευτικών δραστηριοτήτων, των νοικοκυριών και του εισοδήματός τους.

Συνολικά, οι ερευνητές πήραν συνέντευξη από 678 άτομα, με μέσο όρο ηλικίας τα 37 έτη. Σχεδόν το 85% των συμμετεχόντων στη μελέτη ήταν άνδρες. Ο δυσανάλογος αριθμός ανδρών στη μελέτη οφείλεται στο γεγονός ότι οι πολιτισμικοί κανόνες στο Μπανγκλαντές εμπόδισαν τη συνέντευξη σε γυναίκες. Στα Νησιά του Σολομώντος οι απαντήσεις από άνδρες και γυναίκες δεν είχαν σημαντικές διαφορές. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει στο Μπανγκλαντές, καθώς η κοινωνική πραγματικότητα και ο τρόπος ζωής των ανδρών και των γυναικών διαφέρουν πολύ.

Η νομισματοποίηση μπορεί να είναι επιζήμια για την ευτυχία

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι στις κοινότητες όπου τα χρήματα χρησιμοποιούνταν περισσότερο, όπως στο αστικό Μπανγκλαντές, οι κάτοικοι ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα ευτυχίας. «Η μελέτη μας υπονοεί πιθανούς τρόπους επίτευξης ευτυχίας που δεν σχετίζονται με υψηλά εισοδήματα και υλισμό», λέει ο Eric Galbraith, καθηγητής του Πανεπιστημίου ΜακΓκιλ και ανώτερος συγγραφέας της μελέτης, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο «PLOS One». Και συνεχίζει: «Αυτό είναι σημαντικό, γιατί αν επαναλάβουμε αυτά τα αποτελέσματα αλλού και μπορούμε να εντοπίσουμε τους παράγοντες που συμβάλλουν στην υποκειμενική ευτυχία, θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη εικόνα για το τι είναι ευτυχία».

«Σε περιοχές με χαμηλό εισόδημα διαπιστώσαμε ότι οι άνθρωποι ανέφεραν ότι το μέρος του χρόνου τους που αφιέρωσαν στην οικογένειά τους και την επαφή τους με τη φύση τούς έκανε ευτυχισμένους», εξηγεί η Sara Miñarro, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, η οποία είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ICTA-UAB. «Όμως με την αύξηση της νομισματοποίησης διαπιστώσαμε ότι οι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που συναντώνται συνήθως στις βιομηχανικές χώρες έδειξαν ότι μπορεί στην πραγματικότητα να είναι επιζήμια για την ευτυχία».

Είναι ενδιαφέρον ότι, ενώ άλλες έρευνες διαπίστωσαν πως η τεχνολογία και η πρόσβαση σε πληροφορίες από μακρινές κουλτούρες με διαφορετικό τρόπο ζωής μπορεί να επηρεάσουν την αίσθηση των ανθρώπων για την ευτυχία τους, προσφέροντας πρότυπα με τα οποία συγκρίνουν τη ζωή τους, αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει σε αυτές τις κοινότητες.

Όταν οι άνθρωποι είναι άνετοι, ασφαλείς και ελεύθεροι να απολαύσουν τη ζωή μέσα σε μια ισχυρή κοινότητα, είναι ευτυχείς ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι πολλά χρήματα.

Στοιχεία από: medicalxpress.com