Για την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, 1η Οκτωβρίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας φρόντισε να εγκαινιάσει την πρώτη διαδικτυακή πύλη δεδομένων που συγκεντρώνει στοιχεία για παγκόσμιους δείκτες με στόχο την παρακολούθηση της υγείας και της ευημερίας των ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω.

Δείκτες δεδομένων: 
  • Η ηλικία – 60 ετών και άνω.
  • Το υγιές προσδόκιμο ζωής.
  • Τα κύρια αίτια θανάτου.
  • Επιπολασμός κοινών βλαβών – Απώλεια ακοής και όρασης.
  • Ποσοστό ηλικιωμένων με μακροχρόνια περίθαλψη σε οικιακές εγκαταστάσεις.
  • Ποσοστό ηλικιωμένων που ζουν σε ένα φιλικό προς την ηλικία περιβάλλον.
Δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου των κυβερνητικών δεσμεύσεων για την προώθηση της υγείας και της ευημερίας των ηλικιωμένων ενηλίκων.

Τα δεδομένα στην πύλη χωρίζονται ανά ηλικία, φύλο και χώρα για να επιτρέψουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση των τάσεων σε διάφορες ομάδες πληθυσμού και για καλύτερη διαχείριση της προόδου προς τους παγκόσμιους στόχους. Μέσω χαρτών, διαγραμμάτων και πινάκων, η πύλη προσφέρει προσαρμοσμένες επιλογές για οπτικοποίηση και ανάλυση των δεδομένων.

Κατά τη Decade of Healthy Ageing (Δεκαετία Υγιούς Γήρανσης 2020-2030), που εγκρίθηκε από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (World Health Assembly) τον Αύγουστο του 2020, το portal θα παραμείνει πύλη πρόσβασης σε όλα τα παγκόσμια δεδομένα τα οποία σχετίζονται με ηλικιωμένα άτομα και παράγονται από τoν ΠΟΥ και άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως η UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), η ILO (International Labour Organization), δηλαδή η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) δηλαδή ο ΟΟΣΑ, καθώς και ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας.

Ενίσχυση ορατότητας θεμάτων, που σχετίζονται με την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.

Μέσω αυτής της πλατφόρμας θα προωθηθούν δράσεις για εθνικές πολιτικές και σχέδια για την υποστήριξη της υγιούς γήρανσης. Μέχρι το τέλος του 2020, οι χρήστες του portal θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν προφίλ χωρών ως υπόβαθρο για τη διεξαγωγή αναλύσεων της εκεί κατάστασης και την έναρξη διαλόγων πολιτικής με τους ενδιαφερόμενους. Τα δεδομένα θα ενημερώνονται όταν γίνονται διαθέσιμες νέες εκτιμήσεις ή πληροφορίες.