Σύσταση επιτροπών, προστασίας από τον κορονοϊό των φιλοξενουμένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α).

Μετά τα πολλαπλά κρούσματα που έχουν ανιχνευθεί σε δομές φιλοξενίας και προστασίας ηλικιωμένων σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ιωάννινα και Καρδίτσα, προτάθηκαν από τους Λοιμωξιολόγους μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.

Οι ομάδες αυτές έχουν υψηλό κίνδυνο θανάτου από τον κορονοϊό, όπως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», συνιστάται «Επιτροπή Προστασίας Ευπαθών Ομάδων», με σκοπό την προστασία από τη νέα πανδημία των ηλικιωμένων που βρίσκονται σε γηροκομεία ή άλλες κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Αρμοδιότητα «Επιτροπής Προστασίας Ευπαθών Ομάδων»
  • Η παρακολούθηση των δεδομένων που σχετίζονται με την εξέλιξη της διασποράς του κορονοϊού στις δομές.
  • Ο γενικός συντονισμός για την εφαρμογή των μέτρων για την προστασία από τον ιό των φιλοξενουμένων.
  • Ο συντονισμός των ελέγχων εφαρμογής των μέτρων αυτών από τα αρμόδια όργανα.
  • Η υποβολή προτάσεων στους συναρμόδιους υπουργούς για τη λήψη νέων μέτρων ή την τροποποίηση των ισχυόντων.

Παράλληλα, συνιστάται «Επιτροπή Εποπτείας», με σκοπό την παρακολούθηση της εκτέλεσης των μέτρων που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία από τον κορονοϊό των φιλοξενουμένων σε Μ.Φ.Η. και λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Αρμοδιότητες «Επιτροπής Εποπτείας»
  • H παρακολούθηση της τήρηση των ανωτέρω μέτρων.
  • H συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών από τις Μ.Φ.Η. και τις λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού σε σχέση με την εξέλιξη της διασποράς του κορoνοϊού για τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας.
  • H ενημέρωση σχετικά της «Επιτροπής Προστασίας Ευπαθών Ομάδων».
Διαβάστε εδώ ολόκληρη την Κ.Υ.Α:

Πηγή: ΕΟΔΥ