Η LEO Pharma A/S, ένας παγκόσμιος ηγέτης στην κλινική δερματολογία, ανακοίνωσε πρόσφατα την επικύρωση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) της αίτησης άδειας κυκλοφορίας για την τραλοκινουμάμπη, ένα υπό έρευνα προϊόν για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ).

Η τραλοκινουμάμπη είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει την ιντερλευκίνη-13 (IL-13), μία κυτταροκίνη η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα εξέλιξης
της υποκείμενης φλεγμονής στην Ατοπική Δερματίτιδα.

Βάση μελετών αξιολογήθηκε η άδεια κυκλοφορίας

Η αίτηση άδειας κυκλοφορίας βασίστηκε σε δεδομένα από τις πιλοτικές μελέτες Φάσης 3 ECZTRA 1, 2 και 3 για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της τραλοκινουμάμπης 3,4,5 τα αποτελέσματα των οποίων, παρουσιάστηκαν διαδικτυακά
στην 78η ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας (AAD).

Για θεραπεία ενηλίκων με μέτρια έως σοβαρή δερματίτιδα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η χορήγηση 300 mg τραλοκινουμάμπης υποδορίως κάθε δύο εβδομάδες κατέδειξε αποτελεσματικότητα και ασφάλεια με ή χωρίς ταυτόχρονη χρήση τοπικού κορτικοστεροειδούς (TCS) και στις τρεις μελέτες Φάσης 3 για τη θεραπεία ενηλίκων με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ).