«Η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για το μετασχηματισμό του ΕΟΠΥΥ όχι μόνο δε συνιστά αποτέλεσμα διαλόγου με τους κοινωνικούς και επιστημονικούς εταίρους, αλλά αυτή τη φορά δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα, καταγγέλλει με ανακοίνωσή της, η Ένωση Ασθενών Ελλάδος. Η κυβέρνηση παρακάμπτει  τη θεσμοθετημένη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης».

Επιπλέον αναφέρεται, «από τη στιγμή της ίδρυσής της, η συνομοσπονδία των συλλόγων ασθενών της χώρας έχει υποβάλει στη δημόσια σφαίρα τις προτάσεις της για τη ριζική αναδιοργάνωση και την αναβάθμιση του ρόλου του ΕΟΠΥΥ.

Οι άξονες των προτάσεών της ευθυγραμμίζονται με τις συστάσεις της επιστημονικής κοινότητας και περιλαμβάνουν:

  • τη συγκρότηση ενός ανεξάρτητου οργανισμού στα πρότυπα των περισσοτέρων ευρωπαϊκών συστημάτων.
  • τη μετατροπή του σε έναν ενιαίο μοναδικό πληρωτή, ο οποίος θα διαχειρίζεται το σύνολο των δημόσιων πόρων για την υγεία με ενισχυμένη διαπραγματευτική ισχύ.
  • την αγορά υπηρεσιών υγείας από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα βάσει κριτηρίων κόστους και αποτελεσματικότητας που θα προάγουν τον υγιή ανταγωνισμό.
  • την αύξηση της δημόσιας δαπάνης υγείας της κυβέρνησης, τουλάχιστον κατά 1% του Α.Ε.Π.
  • τη συμμετοχή των εκπροσώπων των ασθενών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του οργανισμού.

Σε ένα σύστημα υγείας που υπηρετεί στην πράξη την ασθενο-κεντρικότητα, το
λιγότερο που οφείλει να κάνει η Πολιτεία για ένα νομοσχέδιο αιχμής, είναι τουλάχιστον να ακούσει τις προτάσεις και την επιχειρηματολογία του εθνικού φορέα των ασθενών.

Αντίθετα, για μία ακόμη φορά, η έννοια της δημοκρατίας στην υγεία υπερκαλύπτεται από μία μυστικοπάθεια και προσπάθεια να παρακαμφθεί ο δημόσιος διάλογος».