Είναι θέμα χρόνου να ληφθεί κυβερνητική απόφαση που θα εντάσσει τους εργαζομένους των δημόσιων νοσοκομείων (υγειονομικοί) στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η επέκταση των ΒΑΕ για ορισμένες κατηγορίες υγειονομικών. Η οριστική απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, οπότε θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας.

Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

Ποιοι εντάσσονται στα ΒΑΕ;

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόταση της αρμόδιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων προβλέπει την ένταξη όλων των εργαζομένων, ασχέτως εάν έχουν υγειονομική ιδιότητα (π.χ. γιατροί, νοσηλευτές) ή διοικητική. Πρόκειται για την αρμόδια 10μελή ειδική επιτροπή, η οποία, υπό την προεδρία του Παναγιώτη Μπεχράκη, γιατρού πνευμονολόγου – εντατικολόγου, ολοκλήρωσε το πόρισμά της ικανοποιώντας ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα του υγειονομικού προσωπικού της χώρας. Ωστόσο, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει να εξαιρεθούν από τα βαρέα και ανθυγιεινά ορισμένες ειδικότητες, οι οποίες δεν πληρούν τον χαρακτηρισμό τους ως ΒΑΕ.

Ειδικότητες εργαζομένων

  • Νοσηλευτές και νοσοκόμοι ανεξαρτήτως χώρου εργασίας.
  • Γιατροί που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία (Ε.Σ.Υ.) και σε οργανωμένα πρωτοβάθμια κέντρα υγείας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή βαθμού.
  • Υγειονομικοί υπάλληλοι που δεν ανήκουν στα ΒΑΕ για λόγους εργασιακών/ασφαλιστικών σχέσεων, παρά το γεγονός ότι η ειδικότητά τους είναι ήδη εντεταγμένη.

Στις εισηγήσεις επισημαίνονται τα εξής σημεία:

  1. Η μεγάλη κοινωνική ευαισθησία λόγω της πανδημίας Covid-19, η οποία «ναι μεν δεν έπρεπε να επηρεάσει την αντικειμενική κρίση της επιτροπής», αλλά «δεν ήταν δυνατό και να αγνοηθεί ως σημαντικός συντελεστής διαμόρφωσης της θεματολογίας και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων της».
  2. Ο μεγάλος αριθμός εργαζομένων. Το σύνολο των εν ενεργεία υγειονομικών της χώρας υπερβαίνει τους 120.000 και το δημοσιονομικό κόστος που συνεπάγεται η ένταξή τους στα ΒΑΕ δεν έπρεπε να λειτουργήσει ως δυνητικά αρνητικό κριτήριο ένταξης.
  3. Το πρόσθετο αντικειμενικό κριτήριο του ιού SARS-CoV-2. Η έκθεση στον νέο κορονοϊό θεσπίζεται πρώτη φορά ως παράγοντας επαγγελματικού κινδύνου και ουσιαστικό κριτήριο ένταξης στα ΒΑΕ. Η επιτροπή έκρινε ότι το φαινόμενο της επαγγελματικής έκθεσης των υγειονομικών σε βιολογικούς παράγοντες κινδύνου δεν είναι παροδικό και ότι η τρέχουσα πανδημία, εκτός από τη μεγάλη εργασιακή ένταση που εμφανώς προκαλεί, αποτελεί και έκφραση μιας συνεχούς απειλής από ιογενείς λοιμώξεις, που θα εξακολουθήσουν να προκαλούνται από γνωστά ή άγνωστα αίτια. Η απειλή αυτή αποτελεί άμεσο κίνδυνο της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, ενώ επιπροσθέτως έχει σημαντική δυσμενή επίδραση στην οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή, με συνέπεια ακόμη περισσότερο άγχος και δευτερογενείς επιπτώσεις στην υγεία.
  4. Η πολλαπλότητα επαγγελμάτων υγείας, ειδικοτήτων και χώρων. Η ταυτόχρονη κλαδική, χωροταξική και ιεραρχική προσέγγιση του επαγγελματικού κινδύνου των εργαζομένων στον χώρο της υγείας αναγνωρίστηκε ως ιδιαίτερο πρόβλημα για κρίση προς ένταξη στα ΒΑΕ, δεδομένης της σχετικής ανομοιογένειας των κλάδων, των ειδικοτήτων και των χώρων εργασίας των 120.000 και άνω εργαζομένων, οι οποίοι μάλιστα διαφοροποιούνται και βαθμολογικά στο εσωτερικό κάθε κλάδου.

Πηγή: «Η Καθημερινή»