Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την ικανοποίησή του, για τη δικαίωση από το ΣτΕ στην αίτηση ακύρωσης που είχε υποβάλει για την επιβολή παραβόλων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ έγινε αποδεκτή η αίτηση ακύρωσής της εν λόγω απόφασης του 2017, των τότε Αναπ. Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ από κοινού με άλλους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας (Ηρακλείου,
Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Πάτρας) έβαλαν κατά της κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία επιβάλλονται και καθορίζονται παράβολα για την έκδοση βεβαιώσεων άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, πιστοποιητικού καλής υφιστάμενης επαγγελματική κατάστασης (Certificate of Current Professional Status) ή ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (Certificate of good standing), βεβαίωσης χρόνου ειδικότητας, για την συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, και για την αναγνώριση τίτλου ειδικότητας που έχει αποκτηθεί σε κράτος – μέλος της Ε.Ε.