Πόλος έλξης για τις εταιρείες πληροφορικής το ενδιαφέρον των εταιρειών Πληροφορικής με εμπειρία σε αντίστοιχα μεγάλα έργα του δημοσίου τομέα αναμένεται να προσελκύσει ο διαγωνισμός της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του NetFAX.

Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, μέσω συμφωνίας-πλαισίου, η οποία θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών. Το έργο είναι προϋπολογισμού 7,5 εκατ. ευρώ και η φύση του έργου καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απαιτήσουν τη σύμπραξη επιχειρηματικών σχημάτων με τη μορφή κοινοπραξιών που θα δημιουργηθούν.

Στους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους συγκαταλέγονται ο ΟΤΕ και η Byte Computer, εταιρείες οι οποίες είχαν αναλάβει από κοινού, το 2016, την εκτέλεση του έργου-πλαισίου «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή Σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» της ΗΔΙΚΑ, το οποίο ολοκληρώθηκε.

Να σημειωθεί ότι οι δύο εταιρείες υλοποίησαν τον περασμένο Μάιο την άυλη συνταγογράφηση φαρμάκων που επιτρέπει στον πολίτη να λαμβάνει τα στοιχεία της συνταγής που του συνταγογραφεί ο ιατρός, κατόπιν επικοινωνίας μαζί του, στο κινητό του τηλέφωνο (sms) ή/ και στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο (email).

Επιπλέον, στους πιθανούς ενδιαφερόμενους συγκαταλέγονται εταιρείες που έχουν συμμετάσχει σε παρόμοιους διαγωνισμούς ή έχουν υπογράψει συμβάσεις για έργα με την ΗΔΙΚA, όπως Intrasoft International, Uni Systems, Quality & Reliability, αλλά και η Datamed, που έχει υλοποιήσει σειρά εφαρμογών εθνικής εμβέλειας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει την τελευταία πενταετία ολοκληρωμένα έργα συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ με αντικείμενο την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στον τομέα Ηλεκτρονικής Υγείας (e-health) και να μπορούν να υποστηρίξουν πληροφοριακά συστήματα υψηλού ρυθμού ηλεκτρονικών συναλλαγών (transactions) και συγκεκριμένα άνω των 300.000 ημερησίως.