Το Κέντρο για την Υποστήριξη, την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία (ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο.) της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (Ε.Α.Ε.) της ανακοινώνει την έναρξη του έργου «Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Εφήβων και Νέων στη Νεοπλασματική Ασθένεια», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.

Το Κέντρο για την Υποστήριξη, την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία (ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο.) της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πόλους στο χώρο της ψυχοκοινωνικής ογκολογίας στην Ελλάδα με την εφαρμογή πρωτοποριακών προγραμμάτων κλινικής υποστήριξης ασθενών και των οικογενειών τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφηβική ηλικία αλλά και τους επιβιώσαντες ασθενείς (εφήβους και ενήλικες) και τη λειτουργία εργαστηρίων δημιουργίας (θέατρο, φωτογραφία, μουσική).

Οι υπηρεσίες του ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο.

Η εκπαίδευση και η επαγγελματική ενδυνάμωση γιατρών και νοσηλευτών ογκολογικών κλινικών, η διασύνδεση επαγγελματιών ψυχικής υγείας των σημαντικότερων ογκολογικών νοσοκομείων της χώρας (με σεμινάρια, εποπτείες και επιστημονικές ημερίδες), καθώς και η συνεργασία με σημαντικά πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού, αναδεικνύουν τη μοναδικότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

Σημαντικότητα του Έργου

Η νεοπλασματική ασθένεια στην εφηβεία και στην έναρξη της ενήλικης περιόδου της ζωής του ανθρώπου συναντά την ένταση και την περιπλοκότητα ψυχοκοινωνικών αλλαγών, πρωτόγνωρων για τον ίδιο τον έφηβο/νέο ενήλικα και την οικογένειά του.

Αυτό επιφέρει εξαιρετικά μεγάλες δυσκολίες σε θεραπευτικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο για όλους του εμπλεκόμενους και οι επιπτώσεις τους είναι σοβαρές και σ’ αυτούς που επιβιώνουν.

Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη αυτής της ευπαθούς ομάδας στα ελληνικά νοσοκομεία είναι αποσπασματική, με απουσία εξειδικευμένων υπηρεσιών και δυσκολίες διασύνδεσης.

Η εφηβεία αποτελεί μια πολύ σημαντική περίοδο στην εξελικτική πορεία του ανθρώπου. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι οι έντονες αλλαγές τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχικό επίπεδο. Στο σωματικό επίπεδο η ενήβωση σηματοδοτεί τη μετάβαση από το παιδικό στο ενήλικο σώμα, γεγονός που συνοδεύεται από ισχυρή ψυχική αναστάτωση – αγωνίες, άγχη, διέγερση, φόβους – λόγω της πυροδότησης αλλαγών και επαναδιαμόρφωσης της εικόνας του σώματος. Η ψυχική επεξεργασία αυτών των αλλαγών στο πλαίσιο των σχέσεων του εφήβου με τους γονείς του και το άμεσο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον (φίλοι, σχολείο, αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες κτλ) θα καθορίσει σημαντικά τη συγκρότησή του ως αυτόνομου και ψυχικά υγιούς ανθρώπου και το πέρασμά του στην ενήλικη ζωή.

Η εμφάνιση κατά την εφηβεία μιας σοβαρής σωματικής ασθένειας όπως είναι οι νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα και σαρκώματα, για να ονοματίσουμε τα πιο κοινά) προβάλλουν σε πρώτο επίπεδο τις σκληρές απαιτήσεις των θεραπειών αλλά και την απειλή του θανάτου και δίνουν την εντύπωση παραμερισμού των ψυχικών διεργασιών της εφηβείας. Όμως, η κλινική εμπειρία των θεραπευτικών ομάδων – γιατρών και νοσηλευτών – στη σχέση με τους έφηβους ασθενείς μαρτυρά πως η προβληματική της εφηβείας είναι παρούσα και επηρεάζει σημαντικά το έργο τους. Η παράβλεψη της ψυχικής παραμέτρου της εφηβείας τόσο στη σχέση με τον ίδιο τον ασθενή όσο και με το οικογενειακό του περιβάλλον αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες δυσκολίας του έργου των θεραπευτών στη διάρκεια της νοσηλείας αλλά και στη συνέχεια της παρακολούθησης.

Με την ολοκλήρωση των θεραπειών οι επιβιώσαντες έφηβοι και νεαροί ενήλικες διατρέχουν μία εξίσου σημαντική φάση σε επίπεδο ψυχικών διεργασιών. Το μετά την ασθένεια συχνά συνοδεύεται από τη μείωση της κοινωνικής υποστήριξης και την παρουσία αναγκών που παραβλέπονται, όπως θέματα σχετικά με την θεραπεία, την αποκατάσταση, τη μελλοντική παρακολούθηση της κατάστασης υγείας τους, την ικανότητά τους να νοηματοδοτήσουν και να επεξεργαστούν την παρουσία της ασθένειας στη ζωή τους, καθώς και ζητήματα σχετικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις, τους κοινωνικούς τους ρόλους, την εικόνα σώματος και τη σεξουαλικότητά τους. Μάλιστα, πολλοί επιβιώσαντες αντιλαμβάνονται ότι δεν ανήκουν πια στην «ομάδα των ασθενών», αλλά την ίδια στιγμή δεν αισθάνονται και μεταξύ των υγιών νιώθουν παραγκωνισμένοι και εκφράζουν έντονα την επιθυμία του ανήκειν.

Σκοπός του Έργου

Σκοπός του προγράμματος είναι η οργάνωση και συστηματοποίηση υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εφήβων/νέων ασθενών και νέων επιβιωσάντων από νεοπλασματική ασθένεια καθώς και η βελτίωση διασύνδεσης των εμπλεκόμενων φορέων(νοσοκομεία, ΜΚΟ).

Σε ποιους απευθύνεται η ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Οι ομάδες στόχου των δράσεων είναι οι εξής:

(α) έφηβοι και νέοι ενήλικες ασθενείς που πάσχουν από νεοπλασματική ασθένεια (12-24 ετών),

(β) νέοι ενήλικες που επιβίωσαν της ασθενείας τους που εμφανίστηκε κατά την εφηβική ηλικία (18-34 ετών),

(γ) γονείς και αδέλφια των εφήβων-νέων ασθενών,

(δ) έφηβοι και νέοι ενήλικες που βιώνουν την εμπειρία της ασθένειας μέλους της οικογένειάς τους,

(ε) ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των ογκολογικών κλινικών

(στ) επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται η θέλουν να εργαστούν στον τομέα της ψυχοκοινωνικής ογκολογίας.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  • Ατομική ψυχοθεραπεία του εφήβου και νέου ενήλικα ασθενή.
  • Εξατομικευμένη ή ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων και των αδελφών των ασθενών.
  • Ομάδες ευαισθητοποίησης των γονέων σε θέματα εφηβείας
  • Εργαστήρια δημιουργίας για εφήβους και νέους ενήλικες ασθενείς
  • Ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης νέων επιβιωσάντων
  • Ομάδες εκπαίδευσης και εποπτείας ιατρών και νοσηλευτών σε θέματα ψυχοκοινωνικής ογκολογίας στην εφηβεία.
  • Ομάδα εκπαίδευσης και εποπτείας επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε θέματα ψυχοκοινωνικής ογκολογίας στην εφηβεία.