Η βλεφαρόπτωση περιγράφει την κατάσταση όπου το ένα ή και τα δύο βλέφαρα του ματιού χαλαρώνουν και πέφτουν.

Η βλεφαρόπτωση μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες, όπως ένας τραυματισμός, η ηλικία ή κάποιες παθήσεις. Σε κάποια άτομα μπορεί να εμφανίζεται από τη γέννησή τους, ενώ σε άλλα εκδηλώνεται αργότερα.

 4+1 πιθανά αίτια

Οι λόγοι για τους οποίους παρουσιάζει ένα άτομο βλεφαρόπτωση είναι πολλοί, ωστόσο θα εστιάσουμε στα 4+1 συνηθέστερα αίτια που την προκαλούν.

  • Εκ γενετής – Πολλά παιδιά γεννιούνται και ξεκινάνε από την αρχή της ζωής τους με βλεφαρόπτωση
  • Τραυματισμός – Βλεφαρόπτωση μπορεί να προκύψει όταν τα νεύρα ή οι μύες γύρω από το βλέφαρο καταστραφούν από κάποιον τραυματισμό.
  • Κλινική πάθηση – Στα ίδια πλαίσια με τον τραυματισμό, την καταστροφή των νεύρων ή των μυών στα βλέφαρα μπορεί να προκαλέσει και κάποια πάθηση, όπως π.χ η ανάπτυξη κάποιου όγκου ή μια τοπική φλεγμονή.
  • Χειρουργική επέμβαση – Μία χειρουργική επέμβαση στα μάτια, όπως επέμβαση καταρράκτη – μπορεί να τεντώσει το βλέφαρό σας σε σημείο που να κρεμάσει μετά.
  • Ηλικία – Οι μύες γύρω από τα μάτια σας εξασθενούν σταδιακά καθώς μεγαλώνουμε.
Θεραπεία και αντιμετώπιση 

Η βλεφαρόπτωση, αν δεν οφείλεται σε νευρολογικές παθήσεις, όπως η μυασθένεια, μπορεί να αντιμετωπιστεί χειρουργικά με τομή στην άνω βλεφαρική αύλακα ή με ανάρτηση του βλεφάρου στο μετωπιαίο μυ, σε περίπτωση που υπάρχει ανεπαρκής λειτουργία του ανελκτήρα.

Αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση μπορεί να έχετε προβλήματα με το άνοιγμα και το κλείσιμο των ματιών σας αλλά σύντομα η λειτουργία αυτή θα επανέλθει. Τα παιδιά που έχουν βλεφαρόπτωση έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης αμβλυωπίας. Η θεραπεία για την αμβλυωπία περιλαμβάνει το κλείσιμο του «καλού» ματιού, προκειμένου το άλλο μάτι να λειτουργεί καλύτερα.

Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται να γίνει πρώτα οφθαλμολογική εκτίμηση

Ο γιατρός σας μπορεί  να αναδιπλώσει και να σφίξει το μυ που ανεβάζει το βλέφαρο ή μπορεί να επανασυνδέσει και να ενισχύσει αυτόν τον μυ.