Σε λειτουργία το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19

Σε λειτουργία το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19

Το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19 υλοποίησε ο Όμιλος ΟΤΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία Byte Computer, για το υπουργείο Υγείας, μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Το πληροφοριακό σύστημα εξασφαλίζει την «ανωνυμοποίηση» των στοιχείων των ασθενών, σύμφωνα με το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19 θεσμοθετήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία με κοινή πρωτοβουλία των υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για τους μήνες που ακολουθούν, θα δίνει στην ΗΔΙΚΑ τη δυνατότητα συγκέντρωσης δεδομένων υγείας ασθενών με COVID-19 και διάθεσής τους στο υπουργείο Υγείας και στους υγειονομικούς φορείς, τόσο για τον σχεδιασμό πολιτικών διαχείρισης της νόσου και αποτροπής της διασποράς όσο και για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας στους νοσούντες.

Το σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19 «διαλειτουργεί με ασφάλεια με τα ακόλουθα συστήματα αρχειοθέτησης, που έχουν ήδη αναπτυχθεί από την ΗΔΙΚΑ:

(α) Με το σύστημα αρχειοθέτησης της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ). Το σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19 αντλεί για κάθε ασθενή από το ΣΗΣ το ιστορικό διαγνώσεων, συνταγών, εξετάσεων και θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Στη συνέχεια το σύστημα (ΣΗΣ) διασυνδέεται με το σύστημα αρχειοθέτησης eΔΑΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την διαδικασία εκτέλεσης του παραπεμπτικού COVID-19.

(β) Με το σύστημα αρχειοθέτησης του ΑΜΚΑ. Το σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19 εκτελεί κλήση κατά την ένταξη ενός νέου ασθενή για την άντληση και επικαιροποίηση των δημογραφικών του στοιχείων.

(γ) Με το σύστημα αρχειοθέτησης του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), κατά τρόπο ώστε να ενημερώνει το ατομικό ιστορικό υγείας του λήπτη υπηρεσιών υγείας, που είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 και να αντλεί πληροφορίες από το ιστορικό αυτό, εφόσον απαιτείται για τους σκοπούς λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19».

Καλύπτοντας πλήρως τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Νοσημάτων (ECDC), το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19 δίνει τη δυνατότητα άμεσης καταγραφής και αποτελεσματικής παρακολούθησης -σε πραγματικό χρόνο- της εξέλιξης των κρουσμάτων.

Επιπλέον, το σύστημα προσφέρει στους αρμόδιους επιστήμονες του Εθνικού Συστήματος Υγείας:

  • Δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρισης -σε καθημερινή βάση- όλων των επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων, της χορήγησης φαρμάκων στους ασθενείς, καθώς και της πορείας και έκβασης της νοσηλείας τους.
  • Στοιχεία για στατιστικές αναλύσεις και επιδημιολογικές μελέτες.
  • Αυτοματοποίηση έκδοσης παραπεμπτικών εξετάσεων.
  • Παρακολούθηση αποστολής δειγμάτων προς τα διαπιστευμένα εργαστήρια και ηλεκτρονική αποστολή των αποτελεσμάτων.
  • Διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα (Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης κ.λπ.)

 

× Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας

Αρχίστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την υγεία, τη διατροφή, την ομορφιά και την φυσική κατάσταση.