Η Ευρωπαϊκή Ένωση Φαρμακοποιών (PGEU) και η Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (EAHP) είναι υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με στόχο να προωθήσουν την ανάπτυξη του φαρμακευτικού επαγγέλματος, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των
ασθενών, υποστηρίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση στη φαρμακευτική φροντίδα και μεγιστοποιώντας τα οφέλη των φαρμακευτικών θεραπειών.

Για την ανάπτυξη του φαρμακευτικού επαγγέλματος