Έχει παρέλθει ένα δεκαήμερο από τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης σχετικά με τα μέτρα που θα λάβει προκειμένου να προωθήσει μία νέα φαρμακευτική πολιτική και αυτό που προκαλεί προβληματισμό στις επιχειρήσεις του κλάδου, είναι η ανυπαρξία χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

3ετούς μνημόνιο συνεργασίας

Πρόσφατα ο υφυπουργός υγείας κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης σημείωσε πως σύντομα θα υπάρχουν εξελίξεις και πως θα κατατεθεί προς διαβούλευση και το πλαίσιο, προκειμένου Κυβέρνηση και φαρμακευτικές να προχωρήσουν στην υπογραφή ενός 3ετούς μνημονίου συνεργασίας. 

Ένα από τα ζητήματα πάντως το οποίο προκαλεί κυρίως τις πολυεθνικές εταιρείες εισαγωγής καινοτόμων φαρμάκων, είναι η αλλαγή του ποσοστού στο συνολικό clawback που θα επιβαρύνει όσες εταιρείες παρουσιάζουν αύξηση πωλήσεων από την κυκλοφορία νέων, αποκλειστικής πατέντας σκευασμάτων.

Σύμφωνα με επιστολή που απηύθυνε προς τα μέλη της Κυβέρνησης τα οποία συμμετείχαν στη συνάντηση της 9ης Ιουλίου στο Υπουργείο Υγείας το Pharma Innovation Forum (PIF), το οποίο εκπροσωπεί  25 φαρμακευτικές εταιρείες, κυρίως καινοτόμων προϊόντων, διατυπώνονται οι σχετικές ενστάσεις αναφορικά με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις.

Αισιοδοξία αλλά και προβληματισμός 

Ειδικότερα το Forum εκφράζει την ελπίδα να βρεθούν τα κεφάλαια και για να αναλάβει Πολιτεία το βάρος της κάλυψης των ανασφάλιστων πολιτών (γύρω στα 300 εκατ. ευρώ), ενώ ιδιαιτέρως θετική εξέλιξη θεωρείται η αύξηση του κεφαλαίου για τον συμψηφισμό των αυτόματων επιστροφών (clawback) με δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις. Όπως και η πρόθεση για κατάργηση του τέλους εισόδου 25%, ο «φόρος καινοτομίας», όπως το χαρακτηρίζουν τα μέλη του PIF,  σημειώνεται πως είναι στη σωστή κατεύθυνση, αν και, όπως τονίζεται, πρόκειται για εξαγγελία που ακούγεται εδώ και περίπου ένα χρόνο, χωρίς να ανακοινώνεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Υπάρχει, όμως, μεταξύ των θετικών κινήσεων και ένα σημαντικό «αγκάθι», κατά τον PIF. Ο λόγος, η πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να αλλάξει την κατανομή των ποσών που αφορούν στον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback).

Σύμφωνα με τα μέλη του, η σχεδιαζόμενη ανακατανομή στρέφεται ευθέως και μονομερώς κατά της καινοτομίας. Η εφαρμογή της δε, θα εξανεμίσει σταδιακά τη θετική επίδραση που αναμένεται να έχουν στην ανάπτυξη και στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων οι λοιπές πρωτοβουλίες. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος πρέπει να είναι πάντοτε η μείωση της υπέρβασης της δαπάνης και όχι η ανακατανομή του βάρους μεταξύ των φορέων της βιομηχανίας.

Παράλληλα, στην επιστολή σημειώνονται και βασικές ελλείψεις από τη συζήτηση για τις αλλαγές στη φαρμακευτική πολιτική. Ειδικότερα, απουσιάζει οποιαδήποτε πρόβλεψη για τις σοβαρές καθυστερήσεις στην είσοδο νέων καινοτόμων φαρμάκων στην αγορά, αλλά και για την ελάφρυνση του νοσοκομειακού clawback, το οποίο βαρύνει τα νοσοκομειακά φάρμακα σε ποσοστό που ξεπερνάει κατά πολύ το 50% της αξίας τους.

Οι πρώτες κινήσεις

Στην επιστολή οι επικεφαλής του PhRMA Innovation Forum σημειώνουν πως οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν μια δημόσια διαβούλευση, ενώ τονίζεται η ανάγκη δημιουργίας ενός υπομνήματος συναντίληψης (Memorandum of Understanding), στο οποίο θα περιγράφονται οι στόχοι και οι ενέργειες που θα εξασφαλίσουν ένα δημοσιονομικά βιώσιμο και αποδοτικό σύστημα φαρμακευτικής πολιτικής. Το PIF ζητά συνάντηση με τα κυβερνητικά στελέχη προκειμένου να παρουσιάσει την πρόταση που έχει εκπονήσει για την αναμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής της χώρας.