fbpx

Το Wisc τεστ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ψυχομετρικό εργαλείο που εξετάζει την νοητική λειτουργικότητα ενός παιδιού σε πέντε γνωστικά πεδία.

Το Wisc τεστ νοημοσύνης χορηγείται από ψυχολόγους, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που έχουν λάβει την αντίστοιχη εκπαίδευση.

Η κυκλοφορία της 5ης έκδοσης της Κλίμακας WISC-V για Παιδιά και Εφήβους (Wechsler Intelligence Scale for Childrenαποτελεί σημαντικό βήμα για τη χώρα μας στον τομέα της αξιολόγησης της νοημοσύνης, που συμβαδίζει με τις διεθνείς εξελίξεις.
Wisc τεστ

Από το 1997 μέχρι σήμερα, η 3η έκδοση της Κλίµακας Wechsler για Παιδιά (WISC-III) συνιστούσε το πλέον διαδεδομένο και σταθμισμένο στην Ελλάδα, ψυχομετρικό εργαλείο εκτίμησης της νοημοσύνης των παιδιών ηλικίας 6-16 ετών, ενώ στο εξωτερικό είχε αντικατασταθεί από την τέταρτη έκδοση (WISC–IV) ήδη από το 2003. Το WISC-V θεωρείται ότι υπερέχει των προηγούμενων εκδόσεών του, καθώς ενσωματώνει τα ευρήματα των νεότερων ερευνών για τη νοημοσύνη, τη γνωστική ανάπτυξη, τη νευρολογική εξέλιξη και τις διαδικασίες που εμπλέκονται στη μάθηση.

Από τον Οκτώβριο του 2018 η Ελληνική Mensa πρωτοπορώντας  ξεκίνησε την παροχή του WISC-V.

Wisc τεστ – Τι είναι;

Το Wisc τεστ στοχεύει στην εκτίμηση της μαθησιακής διαδικασίας κατά τα σχολικά χρόνια του παιδιού. Καλύπτει την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η κλίμακα WISC-V είναι η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη, σε παγκόσµιο επίπεδο, κλίµακα νοητικής αξιολόγησης για παιδιά  και είναι σταθµισµένη στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη έκδοση, είναι μια πλήρως αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη, αξιόπιστη και έγκυρη κλίµακα για τη αξιολόγηση της νοηµοσύνης παιδιών ηλικίας από 6 έτη & έως 16 έτη και 11 μήνες.

Στην WISC-V προκύπτουν πέντε δείκτες νοημοσύνης. Εκτός από τον Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης εξετάζει:

  1. Δείκτη Ρέοντα Συλλογισμού
  2. Δείκτη Λεκτικής Κατανόησης
  3. ∆είκτη Εργαζόμενης Μνήμης
  4. ∆είκτη Ταχύτητας Επεξεργασίας
  5. Δείκτη Οπτικοχωρικής Αντίληψης

Ψυχομετρικά τεστ αξιολόγησης νοημοσύνης

Η αξιολόγηση και εκτίμηση της νοητικής λειτουργικότητας ενός παιδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

♦ Νευροψυχολογική εκτίμηση

♦ Διάγνωση ειδικών δυσκολιών

♦ Θεραπευτικό ειδικό σχεδιασμό

♦ Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών

♦ Αναθεώρηση της Νοητικής Λειτουργικότητας

Wisc τεστ

Όταν μετρηθούν οι δείκτες, γίνεται σύγκριση με τον Μ.Ο. της ηλικίας του παιδιού. Η ηλικία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το τελικό αποτέλεσμα.

Για αυτόν τον λόγο, αν και μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε παιδί, το Wisc τεστ εφαρμόζεται συνήθως σε άτομα των οποίων το IQ πρέπει να καθοριστεί. Παραδείγματος χάρη, το τεστ χρησιμοποιείται συχνά για να διαγνωστούν υψηλές ικανότητες, μαθησιακές διαταραχές, ή νοητικές αναπηρίες.

Διαβάστε επίσης: Δυσλεξία: 1 στους 5 Έλληνες είναι δυσλεκτικοί – Νέα μέθοδος μέτρησης

Wisc τεστ αποτελέσματα

Το τεστ περιλαμβάνει τις ακόλουθες δοκιμασίες: α) Λεξιλόγιο για την αξιολόγηση του δείκτη λεκτικής κατανόησης, β) Οπτικά παζλ για την αξιολόγηση του δείκτη οπτικοχωρικής αντίληψης, γ) Αριθμητικά προβλήματα για την αξιολόγηση του δείκτη ρέοντος συλλογισμού, δ) Εικόνες για την αξιολόγηση του δείκτη εργαζόμενης μνήμης, και ε) Προγραμματισμός και αναζήτηση συμβόλων για την αξιολόγηση του δείκτη ταχύτητας επεξεργασίας.

Ένα παιδί μπορεί να λάβει τις ακόλουθες βαθμολογίες:

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ

ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ

ΜΕΣΟ ΟΡΟ 

ΥΨΗΛΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ 

ΑΝΩΤΕΡΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ

Η διάρκεια του τεστ εξαρτάται από την ταχύτητα απόκρισης του παιδιού. Ωστόσο, συνήθως διαρκεί από μία έως μιάμιση ώρα. Τα αποτελέσματα είναι συχνά άμεσα, εκτός από την περίπτωση όπου το τεστ το κάνουν πολλά παιδιά μαζί.

Wisc τεστ – Κόστος;

Το Wisc τεστ είναι αρκετά ακριβό. Ο λόγος είναι η τιμή των υλικών και η εξειδικευμένη εκπαίδευση που θα πρέπει να έχει λάβει ο επαγγελματίας προκειμένου να εφαρμόσει το τεστ.

Τεστ νοημοσύνης για παιδιά με αυτισμό

Τις περισσότερες φορές, οι ψυχολόγοι των παιδιών και άλλοι επαγγελματίες βασίζονται στα ίδια τεστ IQ για τη μέτρηση της νοημοσύνης όλων των παιδιών. Με βάση τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων, πολλά παιδιά με αυτισμό έχουν δοκιμάσει ότι έχουν χαμηλή νοημοσύνη.

Τα πρόσφατα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι τυπικές δοκιμές νοημοσύνης, βάσει πληροφοριών που συλλέγονται από τυπικά παιδιά, είναι ακατάλληλες για παιδιά με αυτισμό.

Τα παιδιά με αυτισμό σχεδόν ποτέ δεν έχουν τις κατάλληλες ηλικιακές δεξιότητες επικοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινούν με μειονεκτική θέση. Επιπλέον, μπορεί να αντιδράσουν άσχημα σε μια νέα κατάσταση και σε έναν άγνωστο ελεγκτή.

Wisc τεστ

Σύμφωνα με τον James Coplan, MD, αναπτυξιακό παιδίατρο και ερευνητή που ειδικεύεται στον αυτισμό, τα τεστ νοημοσύνης για παιδιά με αυτισμό πρέπει να χορηγούνται από κάποιον που είναι άνετος και ικανός να συνεργάζεται με παιδιά που βρίσκονται εκτός χάρτη.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά με αυτισμό είναι απλά λιγότερο κίνητρα για να πάρουν ή να κάνουν καλά σε ένα τεστ IQ επειδή ενδιαφέρονται λιγότερο ή γνωρίζουν τις κρίσεις και τις προσδοκίες των άλλων. Η παροχή επιπλέον μη κοινωνικών παραγόντων, όπως μικρά βραβεία για συμμόρφωση, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στα αποτελέσματα των δοκιμών.

Πώς μετράτε τη μη λεκτική νοημοσύνη; Ο Δρ Coplan συνιστά την ολοκληρωμένη δοκιμή μη λεκτικής νοημοσύνης, αναφέροντας ότι το παιδί που δεν τα πάει καλά στις τυπικές δοκιμασίες νοημοσύνης, θα τα πάει καλύτερα στη δοκιμή μη λεκτικής νοημοσύνης. Σε διάστημα 12 μηνών, το παιδί θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί αντικείμενα ως εργαλεία, να επιλύει εύκολα προβλήματα και να δείχνει ενδιαφέρον για αιτία και αποτέλεσμα. Τα αυτιστικά παιδιά, ωστόσο, μπορούν να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα ιδιοσυγκρασιακά.

Άλλες δοκιμές για τη νοημοσύνη μετρούν λιγότερες πτυχές της νοημοσύνης αλλά μπορεί επίσης να είναι χρήσιμες. Το Raven Matrices μετρά την ικανότητα ενός παιδιού να αναγνωρίζει μοτίβα και να αναπαράγει πληροφορίες. Οι δοκιμές Bender Gestalt περιλαμβάνουν αντιγραφή εικόνων. Ανάλογα με το παιδί, αυτές και άλλες πρόσθετες εξετάσεις μπορεί να είναι χρήσιμες για τον καθορισμό του καλύτερου σχεδίου θεραπείας.

Wisc-V test online

Αναρωτιέστε τι είδους ερωτήσεις θα υποβληθούν στο παιδί σας. Ακολουθούν πέντε παραδείγματα από πέντε υποδοκιμές που δίνονται στο WISC-V

Πατήστε «ΕΔΩ» ή «EΔΩ»

× Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας

Αρχίστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την υγεία, τη διατροφή, την ομορφιά και την φυσική κατάσταση.