Οι προτάσεις της Ε.Σ.Α.με.Α για τον «Μεγάλο περίπατο» στην Αθήνα

Οι προτάσεις της Ε.Σ.Α.με.Α για τον «Μεγάλο περίπατο» στην Αθήνα

Τις πρώτες της παρατηρήσεις της επί του Μεγάλου Περιπάτου της Αθήνας, με στόχο την έγκαιρη διόρθωση σημείων που επί του παρόντος κρίθηκαν προβληματικά για την ασφαλή κίνηση των πολιτών με αναπηρία, κατέγραψε σε επιστολή της Ε.Σ.Α.με.Α προς το δήμαρχο Αθηναίων Κ. Μπακογιάννη.

Η Ε.Σ.Α.με.Α παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον όλες τις ενέργειες της τοπικής αυτοδιοίκησης, που σκοπό έχουν τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και της εικόνας των πόλεων, στοχεύοντας στη διασφάλιση της συμπερίληψης των αναγκών των πολιτών με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις σε αυτές, κατά τρόπο ισότιμο και συμβατό με τις προβλέψεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας, που αναπτύσσεται μεταξύ του Δήμου της Αθήνας με την Ε.Σ.Α.μεΑ., και σε συνέχεια αυτοψίας εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.με.Α στα σημεία παρέμβασης του Μεγάλου Περιπάτου, λαμβάνοντας υπόψη τα όποια στοιχεία της μελέτης έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί μέσω των ΜΜΕ, καθώς και τις αρχικές απόψεις των δευτεροβάθμιων φορέων-μελών της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ) και Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών (ΕΟΤ) καθώς και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών (ΠΣΤ), υπόκεινται οι προτάσεις που αναπτύσσονται διεξοδικά στην επιστολή:

Κίνηση ατόμων με κινητική αναπηρία 

Όπως είναι γνωστό, η κίνηση των ατόμων με κινητική αναπηρία και ιδιαίτερα των χρηστών αμαξιδίου διασφαλίζεται με την πρόβλεψη ισόπεδων διαδρομών και κατάλληλων ραμπών. Η ανάπτυξη λωρίδων κίνησης πεζών κατά μήκος του Μεγάλου Περιπάτου επί του οδοστρώματος δημιουργεί δύο ανισοϋψή συστήματα κίνησης των πεζών.

Ως εκ τούτου, το σύστημα ραμπών, που ήδη υπάρχει μόνο στην αρχή και το τέλος των πεζοδρομίων, θα πρέπει να πυκνώσει με επιπλέον ράμπες, που θα κατασκευαστούν σε τακτά διαστήματα κάθετα στην κίνηση των πεζών στα πεζοδρόμια, που θα επιτρέπουν σε άτομα-χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων να υπερσκελίσουν την υψομετρική διαφορά μεταξύ πεζοδρομίου και τμήματος οδοστρώματος που πλέον αποδίδεται σε χρήση πεζών.

Γίνονται, επίσης, προτάσεις να προσαρμοστούν κατάλληλα οι στάσεις, αλλά και παρατηρήσεις για τη στάθμευση και διέλευση αναπηρικών ΙΧ.

Κίνηση τυφλών και ατόμων με οπτική αναπηρία 

Αναφορικά με τους τυφλούς και τα άτομα με οπτική αναπηρία, επισημαίνεται ότι έχουν λάβει εκπαίδευση ώστε να μπορέσουν αυτόνομα να κινηθούν στην πόλη. Αντίστοιχα, όμως, θα πρέπει να εκπαιδευτούν, μέσω ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων και λοιπών επικοινωνιακών μέσων, και οι άλλες κατηγορίες χρηστών των νέων λωρίδων (π.χ. ποδηλάτες, χρήστες οχημάτων μικροκινητικότητας κ.λπ.) ώστε να γνωρίζουν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και να είναι προσεκτικοί.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η αλλαγή λωρίδων με διαφορετικές χρήσεις δεν είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτή από τους τυφλούς -και επομένως να διασφαλιστεί η ασφάλεια αυτών- εάν δεν υπάρξει διαφοροποίηση της υφής αυτών ή των ορίων τους.

Σε άλλα κρίσιμα θέματα ασφάλειας, γίνονται προτάσεις για την ταυτόχρονη κίνηση πεζών και ποδηλατών, ιδίως στα σημεία διασταύρωσης των αντίστοιχων ροών (π.χ. επί της Πανεπιστημίου), αποτελεί κρίσιμο θέμα ασφάλειας.

Γενική, επισημαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη τοποθέτησης πάγκων/καθισμάτων ανά διαστήματα, που θα επιτρέπουν την προσωρινή ανάπαυση ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις, αλλά και για «νοικοκύρεμα» του αστικού χώρου.

Τέλος, σημειώνεται ότι για την οριστικοποίηση των παρεμβάσεων προς όφελος των πολιτών με αναπηρία, θα πρέπει να υπάρξει συνεχής και στενή συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με την Ε.Σ.Α.με.Α, καθώς και με την Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ), την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (ΕΟΤ) και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών (ΠΣΤ) με την Υπηρεσία Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης.

Τελικός στόχος όλων –όπως τονίζει η Ε.Σ.Α.με.Α– είναι να καταστεί ο Δήμος της Αθήνας πόλη-υπόδειγμα προσβασιμότητας, αποδεικνύοντας ότι η στενή συνεργασία πολιτών και τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να αλλάξει ακόμη και δύσκολα τροποποιούμενα υφιστάμενα περιβάλλοντα!

× Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας

Αρχίστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την υγεία, τη διατροφή, την ομορφιά και την φυσική κατάσταση.